panorama2.jpg

Gemengd koor HagaSonare werd 24 jaar geleden opgericht.

Het is een vocaal ensemble dat in de middag repeteert en momenteel uit 63 leden bestaat.

Na de eerste oproep via pers en radio West, meldden zich reeds 65 personen.

Vanwaar deze grote opkomst? Er wordt op dinsdagmiddag gerepeteerd van 13.15 tot 15.30 uur in Eltheto, Azaleastraat 2, Den Haag. Bereikbaar met Randstadrail 3 en lijn 12.

Door mondreclame groeide het koor naar zo'n 100 personen. Soms wat meer, soms wat minder.

Gezien de grote variatie in leeftijd worden er geen grote oratoria, maar korte stukken uitgevoerd, wel van hoog niveau.

Dit alles onder leiding van dirigent Danny Nooteboom.

Het repertoire bestaat veelal uit wereldlijke en geestelijke cantaten, a capella werken en werken met muzikale begeleiding.

Regelmatig breekt het koor een lans voor werken van Nederlandse componisten, die in de vergetelheid zijn geraakt.