panorama2.jpg

Kunt u niet zingen maar houdt u van koorzang?

Dan kunt u Vriend van het koor worden.

De bijdragen van Vrienden zijn natuurlijk in de eerste plaats bedoeld als ondersteuning en versteviging van de kas van een vereniging. Daar staat dan een tegenprestatie tegenover. Bij HagaSonare bestaat deze tegenprestatie uit het verstrekken van een gratis toegangsbewijs voor het Nieuwjaars- of Kerstconcert van elk jaar en indien gewenst de toezending van het koorblad, de Voice Over.

U zult begrijpen dat er na aftrek van de kosten voor de toegangskaart en vier maal een kwartaalblad ook nog iets moet overblijven ter ondersteuning van de koorkas.

U kunt op verschillende manieren uw bijdrage toekennen:

  • Vriend voor € 25,- per jaar voor toezending van het Koorblad (4 maal per jaar)
  • Vriend voor € 40,- per jaar voor toezending van het Koorblad (4 maal per jaar) +  1 gratis toegangskaart voor het Nieuwjaarsconcert of Kerstconcert

U kunt uw bijdrage overmaken op girorekening NL36INGB0000100155 t.n.v. Gemengd Koor HagaSonare, Den Haag.

Meer informatie